OFFICE מורה פרטי לתוכנות

לימוד תוכנות OFFICE מתחלק לשני סוגי לימודים , לימודים כללים של תוכנות OFFICE והתמקדות בתוכנת OFFICE מסויימת.

- לימוד תוכנת WORD
- לימוד תוכנת EXCEL
- לימוד תוכנת POWER POINT
- לימוד תוכנת OUTLOOK .דרישות קדם : ידע בסיסי בחלונות
 

- לימוד מרמת התלמיד ועד לשליטה מלאה על התוכנה (כולל כל הפקודות שהתוכנה מציעה)
- עבודה נכונה עם התוכנה.
- יבוא נכון של קבצים מחוץ לתוכנה (כגון תמונות ועוד...)
- טריקים וקיצורי דרך.

דרישות קדם : ידע בסיסי בחלונות
 

כל שיעור ימשך כ שעה וחצי ובו ילמדו הנושאים המוזכרים מעלה , שימו לב שמשך הזמן הלימוד יכול להשתנות מתלמד לתלמיד , שיעור זמן משוער לתלמיד ממוצע 13 שיעורים , כלומר כ 20 שעות לימוד

 

:עלות שיעור

מחיר לשיעור בן שעה: 120 ש"ח